Kansliet

Vi är en resurs i samhället med 32 föreningar i samverkan.

Funktionsrätt Kalmar Län
Nygatan 30, 392 34 Kalmar
Plusgiro: 44 45 49-0
Tel: 0480-274 40 Bankgiro: 5150-4033
Hemsida: www.funktionsrättkalmarlän.se
Org.nr: 83 24 00-87 57
E-post: sara@funktionsrattkalmarlan.se 
E-post: kansliet@funktionsrattkalmarlan.se

Kansliets öppettider:
måndag-fredag 08.00-14.00

Kanslischef/Webbansvarig:
Sara Cullin Rinaldo
Nygatan 30
392 34 KALMAR
Tel FSO: 0480-274 40
Direktnr: 0480-43 08 51
sara@funktionsrattkalmarlan.se

Kanslist:
Annelie Olsson 
Nygatan 30
392 34 KALMAR 
Tel FSO: 0480-274 40  
Direktnr FSO: 0480-43 08 52
kansliet@funktionsrattkalmarlan.se

Kanslist: 
Lena Olsson
Nygatan 30 
392 34 KALMAR 
Tel FSO: 0480-274 40 
Direktnr FSO: 0480-43 08 54 
lenao@funktionsrattkalmarlan.se

Konferensansvarig/Kanslist: 
Lena Berglund 
Nygatan 30 
392 34  KALMAR 
Tel FSO: 0480-274 40
Direktnr FSO: 0480-43 08 56 
nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se

Kanslist: 
Simon Runberg
Nygatan 30 
392 34 KALMAR 
Tel: 0480 – 43 08 54  
simon@funktionsrattkalmarlan.se

Ekonomiansvarig/kassör
Nils-Allan Edman 
Björklundsg 5 A 
593 34  VÄSTERVIK 
Tel: 0490-191 38
Mobil: 070-930 09 86 
nils-allan@funktionsrattkalmarlan.se